Användarvillkor www.mycourt.se

Vänligen se Mycourts INTEGRTITETSPOLICY längre ned för att veta mer om hur Mycourt anpassar sig till GDPR!

Användarvillkoren gäller för allt innehåll, alla tjänster, och all användning på http://www.mycourt.se. (”Mycourt”)
Mycourt tillhandahåller bokningstjänster via Internet samt möjliggör onlinebetalning vid bokning av tider.
Tjänsterna på Mycourt tillhandahålls av Pendosoft AB, 556694-9441, Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm.
Användning av www.mycourt.se tillåts vid ovillkorlig acceptans av dessa villkor. Genom att nyttja tjänsterna på www.mycourt.se bekräftar du dessa villkor. Mycourt kan ändra dessa användarvillkor för att avspegla ändringar i lag eller i våra tjänster. Ändrade villkor visas på denna sida och meddelas användaren vid inloggning på tjänsten.

Användarens åtaganden
Du förbinder dig att den information du uppger eller registrerar på www.mycourt.se är riktig samt att inte överskrida andra användares, 3:e mans- eller utomstående parters rättigheter. Du får inte ladda upp bilder eller ange information som kan uppfattas stötande av andra användare. Du får heller inte ladda upp eller sprida information eller bilder ägd av tredje man utan dennes uttryckliga tillstånd. Mycourt tar inget ansvar för några länkar till externa webbsidor som finns på www.mycourt.se

Missbruk och olovlig användning
Vid användning av www.mycourt.se, bekräftar och garanterar du Pendosoft AB att du inte kommer att använda www.mycourt.se på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får inte använda www.mycourt.se så att det kan skada, avaktivera, överbelasta, eller förstöra www.mycourt.se eller andra användares besök/användande av www.mycourt.se. Du får inte skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material på www.mycourt.se som du inte erhållit tillstånd till genom www.mycourt.se.
Mycourt har ingen förpliktelse att övervaka alla tjänster på www.mycourt.se . Mycourt förbehåller sig rätten att förhindra tillgång till material och ta bort detta material utan att först meddela användaren.
Du förbinder dig att inte annonsera, göra reklam eller försöka sälja varor eller tjänster. Du får heller inte genomföra undersökningar eller förmedla kedjebrev. Det är inte tillåtet att ladda ned någon fil som inte får distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga orsaker.

Copyright och information av varumärken
Allt innehåll på Webbplatsen är: Copyright 2021 by Mycourt och/eller deras partners. Alla rättigheter förbehålls.

Förbehåll och ansvarsfrånsägelse
Mycourt är inte ersättningsskyldigt för indirekta skador eller direkta skador som drabbar dig som användare av www.mycourt.se .
I enlighet med tillämplig lagstiftning, friskriver sig Mycourt härmed från alla villkor, garantier, utfästelser eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser www.mycourt.se .

Kort om dina uppgifter
All information om dig som användare behandlas för att hantera användarens relation med anslutna klubbar inom www.mycourt.se. De personuppgifter som Mycourt behandlar, säljs eller distribueras inte vidare till tredje part som ej är ansluten till Mycourt. I och med registrering har du möjlighet att tacka ja till att få utskick av Mycourt och från anslutna parter. Du kan närsomhelst tacka nej till dessa utskick. Uppgifter som Du har lämnat sparas bara så länge som Du själv önskar och Du har när som helst möjlighet att uppdatera uppgifterna. Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

INTEGRITETSPOLICY Läs och godkänn Mycourts Integritetspolicy här!


Cookies
Mycourt använder cookies när du besöker www.mycourt.se för att underlätta återkommande användande.
En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Cookie-filen innehåller endast anonym information, vare sig namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. På våra webbplatser används cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookie-filen används för inloggningskontroll av medlemmar, lokal annonsbegränsning (s.k. capping), mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas, t.ex. fungerar inte ”automatinloggning” utan cookies.

Uppsägning/tillgångsbegränsning
Mycourt förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång till www.mycourt.se och dess relaterade tjänster, utan att först meddela användaren. Du som användare av www.mycourt.se accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra avstängning från www.mycourt.se och rättsliga åtgärder enligt svensk och internationell lagstiftning.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Priser, Betalning och Spelarkonto
Samtliga priser är angivna i SEK inkl. moms om inte annat uppges.
Betalning kan endast ske med bank-, betal- eller kreditkort som är anslutna till MasterCard eller Visa alternativt med SWISH. Inga extra avgifter tillkommer för användaren. Vid avbokning sker återbetalning enligt klubbens regler, eventuell återbetalning sker till användarens Spelarkonto där pengarna finns tillgängliga som betalning för framtida bokningar på www.mycourt.se. Användaren kan inte återfå tjänsten eller delar av den som kontanter eller att spara den för framtida användning.
För att underlätta för användaren har användaren av www.mycourt.se även möjlighet att sätta in pengar på sitt Spelarkonto på www.mycourt.se. Dessa medel kan uteslutande användas för att betala bokningar på bokningsbara klubbar på www.mycourt.se där användaren är ansluten. Ej utnyttjade innestående medel på användarens Spelarkonto omfattas ej av återbetalningsskyldighet från Mycourts sida och förfaller efter att spelarkontot varit passivt i 3 år.

Kortuppgifter
Hanteringen av kortuppgifter görs via Nets som är en en PCI-certifierad betalväxel. Nets krypterar alla transaktioner med högsta möjliga säkerhet och inga kortuppgifter är någonsin synliga för Mycourt.

Google Kalender
På Mycourt finns möjligheten att synkronisera ditt Mycourt konto med din privata google-kalender. Därmed kommer dina bokningar på Mycourt automatiskt läggas in som händelser i din privata kalender.
Väljer användaren att använda denna synkronisering skickas man till Googles authentification sida där man fyller sina kontodetaljer för sitt Google-konto. Mycourt använder EJ dessa uppgifter utan synkronisering sker via det 'token' som skapas vid detta tillfälle.
Användaren får på denna sida godkänna att Mycourt får tillgång att lägga in/ ändra/ radera händelser (bokningar) från Mycourt.
Ingen användardata från google delas eller sparas i samband med synkroniseringen. Eposten som används är endast synlig för användaren på sin profilsida.


Ångerrätt
Tidsbegränsade tjänsteerbjudanden
Vi följer lagen om Distans och hemförsäljning (3§ SFS 2005:59) där ingen ångerrätt finns på den här typen av erbjudanden. Dock har varje enskild klubb möjlighet att ange sina egna regler för återbetalning baserat på hur lång tid innan starttid den avbokas.

Missbruk
Vid missbruk av tjänsten reserverar vi oss rätten att stänga av användaren. Vid avstängning förfaller användarens alla eventuella tillgodohavanden.

Godkännande
Genom att kryssa i rutan samtycker Du till ovanstående regler och villkor